Postup stavebních prací

Zahájení stavby – předání pracoviště 11.2.2010

únor 2010
       - odklízení sněhu, stavba fasádního lešení na severní a západní straně kostela

dscf5507.jpg dscf5511.jpg dscf5514.jpg dscf5606.jpg

březen 2010
       - otloukání vnějších vyžilých omítek
       - započato s montáží lešení uvnitř kostela pro restaurování vnitřních maleb
       - prováděny tesařské práce na severní části střechy kostela (výměna poškozených prvků za nové)

dscf5657.jpg dscf5699.jpg dscf5875.jpg img_0539.jpg

duben 2010
       - provedeno bednění na severní části střechy
       - provádí se fixace a restaurování maleb
       - provádí se hrubé rozvody elektroinstalace
       - na jižní části střechy prováděny tesařské práce a částečné bednění střechy

dscf5852.jpg dscf5882.jpg dscf5903.jpg dscf6031.jpg

květen 2010
       - dokončeny tesařské práce na krovu presbytáře a transeptu (výměna uhnilých prvků)
       - montáž krytiny na severní části střechy
       - provádí se fixace a restaurování maleb, klenby jsou dokončeny, demontuje se prostorové lešení
       - jsou dokončeny hrubé rozvody elektroinstalace
       - osazeny nové repliky oken v kostele
       - započato s čištěním kamenných venkovních prvků
       - započato s venkovními omítkami na severní stěně

dscf6056.jpg dscf6117.jpg dscf6266.jpg dscf6271.jpg

červen 2010
       - čištění prostoru věže a úpravy poškozených částí krovu, nástřik fungicidem
       - provádí se krytina na jižní části střechy
       - uvnitř probíhají restaurátorské práce na stěnách
       - osazení nových replik oken na věži
       - dokončení venkovních omítek kostela
       - započata montáž lešení věže

dscf6498.jpg dscf6500.jpg dscf6503.jpg dscf6708.jpg

červenec 2010
       - dokončena krytina na jižní části střechy
       - provádí se nátěry venkovních fasád
       - uvnitř probíhá restaurování stěn
       - probíhá restaurování venkovních kamenných prvků
       - dokončena montáž lešení věže
       - oprava vnitřních omítek věže
       - demontáž lešení severní části fasády
       - provedena nová elektropřípojka k sakristii a demontáž vzdušného vedení z kostela
       - otloukání vyžilých venkovních omítek věže

dscf6718.jpg dscf6927.jpg dscf6940.jpg dscf6945.jpg

srpen 2010
       - oprava krovů nad zimní kaplí a sakristií
       - provádí se nové venkovní omítky věže
       - nátěr fasády kostela a restaurování venkovních kamenných prvků
       - provedení nové krytiny z měděného plechu nad sakristií a zimní kaplí
       - demontáž venkovního lešení na jižní straně kostela

dscf6277.jpg dscf6508.jpg dscf7041.jpg dscf7062.jpg

září 2010
       - probíhají práce na restaurování vstupního portálu
       - provádí se ležaté svody dešťové kanalizace
       - dokončeny venkovní omítky věže a probíhají nátěry fasády věže
       - probíhají práce na invalidní rampě
       - naváží se mobiliář zpět do kostela (lavice)
       - demontáž lešení z věže kostela po opravě hrotnice, kříže věže a části krytiny

dscf6730.jpg dscf6756.jpg dscf6859.jpg dscf6912.jpg

říjen 2010
       - osazování repasovaných dveří
       - dokončena demontáž lešení věže kostela
       - do lavic osazeny sálové topné panely
       - dokončení invalidní rampy
       - dokončeny terénní úpravy kolem kostela
       - dokončení restaurování vstupního portálu

img_0516.jpg

Předání stavby investorovi – 2.11.2010

podpořeno z evropského fondu